Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Message

The hallmark of an ideal educational institution is to provide quality education .it should consist of a series of enhancements each raising the individual to a higher level of awareness, understanding and kinship leading to wholesome development of an individual and thereby contribute to the productive development of the province and the country.+ More

Certificate Portal
Certificate Application
View Result
Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

सूचना

सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

पोष्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा इन काउन्सेलिङ साइकोलाजी,स्कुल काउन्सेलिङ र पोष्ट ग्रयाजुएट इन ओमन स्टडिजको पुरा तथा आंशिक परीक्षार्थीहरको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना ।

Food Technology (स्नातक तह) बी.टेक प्रथम र दोस्रो वर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषदको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

४- वर्षे स्नातक तह दोस्रो बर्ष नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि आवेदन फारम भर्ने सूचना

३ - वर्षे स्नातक तह एल.एल.वी तेस्रो वर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको जरुरी सूचना

२०८० सालको ४ बर्षे स्नातक तह बि.एस्सी प्रथम वर्ष नियमित तर्फ काठमाण्डौ उपत्यका र चौतरा क्याम्पसका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना

४ वर्षे स्नातक तह (वि.एस्सी) प्रथम वर्षको नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने / भराउने म्याद थप गरिएको सूचना

Exam Schedule: 4 Yrs B.Sc. 1st Year (Regular 2080)

4 B.Sc. PART II 2078 RETOTALING CHANGED

Revised Exam Center [Kathmandu valley& Kavre] :BBS -I 2080 REGULAR