Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule : 4 Years B.Sc.,B.B.S.,B.A. and B.Ed. 2nd Year 2080

View More »


Exam Schedule : BFA 1st Year Regular and Partial 2080

View More »


Examination Schedule 2078 : 3 Years  LLB 3rd Year

View More »


Examination Schedule 2079 : 3 Years LLB 3rd Year

View More »


Exam Schedule: 4 Yrs B.Sc. 1st Year (Regular 2080)

View More »


Exam Schedule: 4 Years, B.B.S., B.A & B.Ed. 1st Year -2080(Only for Regular Students)

View More »


Exam Center Notices

२०८० सालको ४ बर्षे स्नातक तह बि.एस्सी प्रथम वर्ष नियमित तर्फ काठमाण्डौ उपत्यका र चौतरा क्याम्पसका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना

View More »


Revised Exam Center [Kathmandu valley& Kavre] :BBS -I 2080 REGULAR

View More »


[Revised] L.L.B 1st Year नियमित तथा आंशिक तर्फका परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


स्नातकोत्तर तह दोश्रो (२०७९) मानविकी, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय र एम.पी.ए. तर्फका आँशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


General Notices

सुचना

View More »


४ बर्षे स्नातक तह वि. एफ. ए. प्रथम बर्ष नियमित तथा आंशिक २०८० सालको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


३ बर्षे स्नातक तह एल .एल. बि. तेस्रो वर्ष नियमित तर्फ २०७८ र आंशिक तर्फ २०७९ सालको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


Revised:2080/12/20
Exam Schedule : 4 Years B.Ed.,B.B.S., B.Sc. and B.A. 2nd Year 2080

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

View More »


ONE YEAR B.Ed. 2078 RETOTALING REPORT

View More »