Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule: L.L.B. 2nd Year Partial - 2079

View More »


Exam Schedule: 3 Years B.A. 1st Year - 2079 and 3rd Year - 2080

View More »


Exam Schedule: Post Graduate in Counselling Psychology -2079

View More »


Exam Schedule: B.F.A 4th Year- 2080

View More »


Exam Schedule: L.L.B. 2nd Year Regular & Partial - 2078

View More »


Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S.,B.A. & B.Ed. 4th Year -2080

View More »


Exam Center Notices

२०८० सालको ४ बर्षे स्नातक तह बि.एस्सी प्रथम वर्ष नियमित तर्फ काठमाण्डौ उपत्यका र चौतरा क्याम्पसका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना

View More »


Revised Exam Center [Kathmandu valley& Kavre] :BBS -I 2080 REGULAR

View More »


[Revised] L.L.B 1st Year नियमित तथा आंशिक तर्फका परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


स्नातकोत्तर तह दोश्रो (२०७९) मानविकी, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय र एम.पी.ए. तर्फका आँशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


General Notices

बी.टेक (B. Tech.) को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (REVISED : 2081/02/03)

View More »


१ वर्षे वी.एड.को आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

View More »


स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको आँशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

View More »


MA RETOTALING -2079 2nd and 2078 1st Year (ALL SUBJECT)

View More »


सुचना

View More »


सुचना

View More »