Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule: L.L.B. 2nd Year Partial - 2079

View More »


Exam Schedule: 3 Years B.A. 1st Year - 2079 and 3rd Year - 2080

View More »


Exam Schedule: Post Graduate in Counselling Psychology -2079

View More »


Exam Schedule: B.F.A 4th Year- 2080

View More »


Exam Schedule: L.L.B. 2nd Year Regular & Partial - 2078

View More »


Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S.,B.A. & B.Ed. 4th Year -2080

View More »


Exam Center Notices

२०८० सालको ४ बर्षे स्नातक तह बि.एस्सी प्रथम वर्ष नियमित तर्फ काठमाण्डौ उपत्यका र चौतरा क्याम्पसका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना

View More »


Revised Exam Center [Kathmandu valley& Kavre] :BBS -I 2080 REGULAR

View More »


[Revised] L.L.B 1st Year नियमित तथा आंशिक तर्फका परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


स्नातकोत्तर तह दोश्रो (२०७९) मानविकी, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय र एम.पी.ए. तर्फका आँशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


General Notices

३ वर्षे स्नातक तह बि.ए. प्रथम वर्ष २०७९ र तेश्रो वर्ष २०८० को परीक्षा केन्द्रहरु निर्धारण सम्बन्धी सूचना(Revised 2024_06_13)

View More »


RETOTALING CHANGED REPORT M.P.A. PART-I 2078

View More »


RETOTALING CHANGED REPORT M.B.S. PART-I 2078

View More »


४ वर्षे स्नातक तह बि.बि एस. चौथो वर्ष २०८० नियमित तर्फको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरु (Revised 2024-06-10)

View More »


४ वर्षे स्नातक तह बि.बि एस. चौथो वर्ष २०८० आंशिक तर्फको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरु (Revised 2024-06-10)

View More »


४ वर्षे स्नातक तह बि.ए. चौथो वर्ष २०८० नियमित तर्फको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरु (Revised 2024-06-10)

View More »