3c6ce86befd2dcc61043c670729b61c8566dd57455618b643204cf6

Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Message

सुचना

View More »


४ बर्षे स्नातक तह वि. एफ. ए. प्रथम बर्ष नियमित तथा आंशिक २०८० सालको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


३ बर्षे स्नातक तह एल .एल. बि. तेस्रो वर्ष नियमित तर्फ २०७८ र आंशिक तर्फ २०७९ सालको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

View More »


Revised:2080/12/20Exam Schedule : 4 Years B.Ed.,B.B.S., B.Sc. and B.A. 2nd Year 2080

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

View More »


ONE YEAR B.Ed. 2078 RETOTALING REPORT

View More »


भर्ना समूह २०८० (2023) सालको त्रि. वि. रजिष्ट्रेशन सम्बन्धि सूचना

View More »


Exam Schedule : 4 Years B.Sc.,B.B.S.,B.A. and B.Ed. 2nd Year 2080

View More »