Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

४९ औं दीक्षान्त समारोह (२०८०) मा भाग लिन Online आवेदन फाराम भर्ने सूचना

४९ औं दीक्षान्त समारोह (२०८०) मा भाग लिन Online आवेदन फाराम भर्ने  सूचना


Notices

Exam Schedule: 4 Years, B.B.S., B.A & B.Ed. 1st Year -2080(Only for Regular Students)

Click here to view »»

View More »


प्रयोगात्मक विषयको प्राप्ताङ्क पठाउने सम्बन्धि सूचना

 प्रयोगात्मक विषयको प्राप्ताङ्क पठाउने सम्बन्धि सूचना »»

View More »


[Revised] L.L.B 1st Year नियमित तथा आंशिक तर्फका परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click here to view »»

View More »