Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ बर्षे स्नातक तह एल.एल.बि तेस्रो बर्षको काठमाडौं उपत्यका जिल्लाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

सूचना सूचना सूचनाclick here to display


Notices

4-YRS B.B.S. IV 2078 Retotaling Changed Report

Click here to view »»

View More »


Retotaling result of 4 Yrs B.A 1st Year 2077

Retotaling  result of 4 Yrs B.A 1st Year 2077  »»

View More »


3 YRS B.ED. III 2078 RETOTALING REPORT

3 YRS B.ED. III 2078 RETOTALING REPORT »»

View More »