Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ बर्षे स्नातक तह एल.एल.बि.(नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार) दोस्रो बर्षको परिक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा आबेदन फारम भर्ने सूचना

Click here to View


Notices

४ वर्षे स्नातक तह (वि.एस्सी) प्रथम वर्षको नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने / भराउने म्याद थप गरिएको सूचना

४ वर्षे स्नातक तह (वि.एस्सी) प्रथम वर्षको नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने / भराउने म्याद थप गरिएको सूचना »»

View More »


Exam Schedule: 4 Yrs B.Sc. 1st Year (Regular 2080)

Exam Schedule: 4 Yrs B.Sc. 1st Year (Regular 2080) »»

View More »


4 B.Sc. PART II 2078 RETOTALING CHANGED

Click here to view »»

View More »