Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सेलिङ्ग साइकोलोजी, स्कूल काउन्सेलिङ्ग र पोष्ट ग्राजुएट इन उमन स्टडिजका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा कार्यक्रम

Click here to View


Notices

त्रि.बि. को ४८ औं दिक्षान्त समारोह स्थलमा फोटो स्टुडियो राख्ने बारे

Click here to View »»

View More »


४८ औं दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Click here to View »»

View More »


सूचना

Click Here >>> »»

View More »