Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

3 वर्षे (स्नातक तह) एल. एल. वी. "नयाँ पाठयक्रम अनुशार" प्रथम वर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना |

Click Here


Notices

त्रि.बि. को ४८ औं दिक्षान्त समारोह स्थलमा फोटो स्टुडियो राख्ने बारे

Click here to View »»

View More »


४८ औं दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Click here to View »»

View More »


सूचना

Click Here >>> »»

View More »