Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

जरुरि सूचना (४ वर्षे वी.एस्सी प्रथम वर्ष 2077 को नतिजा सम्वन्धमा)

.


Notices

त्रि.बि. को ४८ औं दिक्षान्त समारोह स्थलमा फोटो स्टुडियो राख्ने बारे

Click here to View »»

View More »


४८ औं दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Click here to View »»

View More »


सूचना

Click Here >>> »»

View More »