Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

तीन वर्षे स्नातक तह एल. एल. बी. दोस्रो वर्षको (आंशिक तथा मौका) परीक्षा 2077 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here


Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना

सुचना >> »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना

सुचना »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

Notice »»

View More »