Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ वर्षे स्नातक तह तस्रो र ४ वर्षे स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
 परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७८ सालमा सञ्चालन हुने स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने व्यवस्थापन तथा शिक्षा शास्त्र संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका नियमित तथा आंशिक र ३ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा दिने शिक्षा शास्त्र संकाय तर्फका आंशिक परीक्षार्थी र मानविकी संकाय तर्फका नियमित,आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षार्थीहरूको फारम भर्ने म्याद २०७८ साल मंसिर ०७ गते देखि २०७८ साल मंसिर १५ गते सम्म आ–आफ्नो क्याम्पसमा दोव्वर दस्तु  लिई परीक्षा आवेदन फारम भरी सम्वन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । क्याम्पसहरुलाई फारम इन्ट्री गर्न २०७८ साल मंसिर १६ गते सम्म कायम गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैलाई सूचित गरिन्छ र भौचर सम्वन्धित प.नि.का.मा वुझाउन सूचित गरिन्छ ।
परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S. & B.Ed. 4th. Year 2078

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७८ सालमा संचालन हुने २०७८ सालको वार्षिक परीक्षा अन्र्तगत विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, व्यवस्थापन संकाय»»

View More »


Examination Schedule M One Year B. Ed. 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको २०७८ सालमा संचालन हुने एक वर्षे वि.एडका पुरा,आंशिक र मौका»»

View More »


Exam Schedule: Post Graduate Diploma In Counseling Psychology, School Counseling & Post Graduate in Women Studies

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु        त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको २०७८ मा संचालन  हुने पोष्ट»»

View More »