Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ वर्षे स्नातक तह तेश्रो वर्षको नियमित आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

.


Notices

४७ औ convocation को फोर्म भर्ने म्याद थप सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


३ वर्षे स्नातक तह तेश्रो वर्षको नियमित आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

. »»

View More »


सुचना

. »»

View More »