Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्षको काठमाडौ उपत्यका र असपासका जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

.


Notices

IMPORTANT NOTICE FOR EXAM

. »»

View More »


सेवाहरु बन्द रहने सुचना

. »»

View More »


Examination Schedule:3 Yrs Bachelor Level 3rd Year 2078(Revised:2078-10-04)

. »»

View More »