Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

पोष्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ्ग साइकोलोजी, स्कूल काउन्सिलिङ्ग र पोष्ट ग्य्राजुएट इन उमन स्टडिजको पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको फारम भर्ने भराउने सूचना |

.


Notices

४७ औ convocation को फोर्म भर्ने म्याद थप सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


३ वर्षे स्नातक तह तेश्रो वर्षको नियमित आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

. »»

View More »


सुचना

. »»

View More »