Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

एक वर्षे वी. एड.का नियमित, आंशिक तथा मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना

.


Notices

४७ औ convocation को फोर्म भर्ने म्याद थप सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


३ वर्षे स्नातक तह तेश्रो वर्षको नियमित आंशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

. »»

View More »


सुचना

. »»

View More »