Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

भर्ना समुह २०७७(2020) सालको त्रि. वि. registration गर्ने म्याद पुन: थप गरिएको सुचना |

.


Notices

सुचना

. »»

View More »


Exam Schedule : Master's Level 2nd Year -2077(REVISED)

. »»

View More »


स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना (REVISED)

. »»

View More »