Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३/४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना (REVISED-New)

.


Notices

सुचना

. »»

View More »


Exam Schedule : Master's Level 2nd Year -2077(REVISED)

. »»

View More »


स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना (REVISED)

. »»

View More »