Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Schedule: 5 Years B.A LLB 4th Year, Partial 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ५ वर्षे वी.ए.एल.एल.वी. चौथो वर्ष २०७७ को आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ ।
 
परीक्षा समयः बिहान ७.०० बजेदेखि १०.००बजेसम्म     परीक्षा केन्द्र काठमाडौ महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल, पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा

Date

Code

Subjects

2077-12-19

Law-553

Environmental Law

2077-12-20

Law-563

Private International Law

2077-12-22

Law-556

Labour Law

2077-12-23

Law-560

Socio-economic Crime

2077-12-24

Law-555

Taxation Law

2077-12-25

Law-562

Law of Sea and International River

2077-12-26

Law-551

Administrative Law

2077-12-27

Law-552

Family Law/Clinical Law-558

2077-12-29

Law-564

Law of Insurance

2077-12-30

Law-554

Criminology and penology

2077-12-31

Law-561

Forensic Science


द्रष्टव्यः

१. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रमानुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीहरूका निमित्त पुनः अर्काे व्यवस्था गरिने छैन ।
२. कुनै अप्रत्याशित बिदा पर्न आएमा पनि त्रि.वि को पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन । 

३. परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषय वा पत्र परीक्षा कार्यक्रममा छुट्न वा जुध्न गएमा गो.प. मा प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस कार्यालयमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । अन्यथा यसै कार्यक्रमानुसार परीक्षा हुनेछ । 

४. प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला । 

५. परीक्षाको लागि चाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरू परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

६. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित क्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथा हाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा बुझाई सक्नुपर्नेछ । 

७. परीक्षा भवनभित्र मोवाइल फोन जस्ता विद्युतीय उपकरण र परीक्षामा निषेधित सामाग्रीहरू साथमा लिएर प्रवेश गर्न पाइने छैन । 

८. कुनै पनि परीक्षार्थी दृष्टिविहीन, सुस्तमनस्थिती भएका वा हात सम्बन्धी गम्भिर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७ बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आधिकारीक निकायबाट दिइएको अपांगता परिचयपत्र वा चिकित्सकद्वारा प्रमाणित पत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सो भन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागि आधा घण्टा समयावधि थप गरिनेछ । 

९. त्रि.वि. को निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ । 

यो सूचना परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको  www.tuexam.edu.np मा हेर्न सकिनेछ ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Exam Schedule: 3-Yrs B.A. , B.ED. 1st Year- Partial-2078

Click Here To View »»

View More »


Exam Schedule: 4Yrs B.Ed., B.B.S.& B.Sc. 4th Year-2079

Click Here To View »»

View More »


Retotalling Changing Report of LL.B (REGULAR) III 2077

CLICK TO VIEW »»

View More »