Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

EXAM SCHEDULE 3 Years LLM Partial-3rd Year. –2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप  २०७७ सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ३ वर्षे एल.एल.एम तेस्रो वर्ष २०७६ को अांशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ । 

परीक्षा समय : दिउँसो ७.०० बजेदेखि ११.०० बजेसम्म              परीक्षा केन्द्र : महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल


Date

Subject

2077-12-22

Law 784  Commercial Law- II

2077-12-23

Law 783 Constitutional Law II (Civil Liberties)

2077-12-24

Law 788 Refugee Law –II

2077-12-25

Law 786  Criminal Law-II (Crim penology & Victim)

2077-12-26

Law 787   Environmental Law- II(Compar Env Law)

2077-12-27

Law 785  International Law II (Human Right & Human Law)

2077-12-29

Law 781 Nepalese Legal System
















  परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Exam Schedule: 3-Yrs B.A. , B.ED. 1st Year- Partial-2078

Click Here To View »»

View More »


Exam Schedule: 4Yrs B.Ed., B.B.S.& B.Sc. 4th Year-2079

Click Here To View »»

View More »


Retotalling Changing Report of LL.B (REGULAR) III 2077

CLICK TO VIEW »»

View More »