Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Online फारम भर्न कठिनाई भएको र फारम भर्न नसकेका क्याम्पसहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सुचना |

त्रिभुवन बिश्व बिद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा प्रकाशित  स्नातक तह दोस्रो बर्ष का परीक्षा आबेदन फाराम online बिधिको माध्यम बाट भराउन संबंधित क्याम्पसलाई सुचित गराइसकेको छ ।केहि क्षेत्रमा फाराम  भर्न समस्या आयो भन्ने खबर प्राप्त भयेकोले उक्त समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया शुरु भैसकेको ले एकल तथा दोब्बर शुल्क का आबेदन फाराम संबंधित क्याम्पस बाट भर्न लगाइ फारामa को सम्पुर्ण शुल्क बुझाएको बैंक भौचर सहित यही मिति 2077 माघ 25 गतेभित्र संबंधित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मा बुझाउन सूचित गरिन्छ ।


Notices

कानुन संकाय स्नातक तह तीन वर्षे एल.एल. (3 Years LLB 3rd Year) तेस्रो वर्षको काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवनविश्वविद्यालयपरीक्षानियन्त्रणकार्यालय, बल्खुकानुन संकाय स्नातक तह तीन वर्षे एल.एल. (3 Years LLB 3rd Year) तेस्रो वर्षको काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचनात्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,»»

View More »


३/४ वर्षे स्नातक तह तृतीय वर्ष वि.एड र वि.वि.एस तर्फको मौका समेतका काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

AAA »»

View More »


३/४ वर्षे स्नातक तह तृतीय वर्ष वि.एड र वि.वि.एस तर्फको मौका समेतका काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ साल फागुन १० गते देखि सञ्चालन हुने शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन संकाय तर्फका ३÷४वर्र्षेे स्नातक»»

View More »