Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

परीक्षा आवेदन फाराम सम्बन्धि सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
 परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको 
सूचना


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक प्रणाली अनुरुप स्नातक तह द्वितीय वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम Online बाट भराई एकल र दोब्बर दस्तुर वापतको रकम बैंक दाखिला गरेको भौचर सहित मिति २०७७ साल फाल्गुण ६ गते भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउन हुन सूचित गरिन्छ । 

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


Exam Schedule: 4/3 Years B.Sc. , B.B.S., B.Ed. & B.A. 2nd Year-2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालमा संचालन हुने ३/४ वर्षे मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र संकाय एवं»»

View More »


EXAM SCHEDULE 3 Years LLM Partial-3rd Year. –2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप  २०७७ सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ३ वर्षे एल.एल.एम तेस्रो वर्ष २०७६ को अांशिक परीक्षा»»

View More »