Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ साल माघ ०९ गते देखि सञ्चालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, (MBS & MPA) शिक्षाशास्त्र सङ्कायतर्फका स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष एक वर्षे विं. एड.का नियमित/आंशिक तथा प्राईभेट  मौका समेतका परीक्षा दिने काठमाण्डौ उपत्यका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार निर्धारण गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरीएको  

स्नातकोत्तर तह                         परीक्षा समय: दिवा  १२ :३० बजेदेखि :३० बजेसम्म

. भक्तपुर .क्याम्पस, भक्तपुर केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२०००१ देखि ९६२०७३० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र  विषयका रोल नं. ९६२०१९७ देखि ९६२०९४० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) सानोठिमी क्याम्पस शारदा क्याम्पसका एम.एड. तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

) काभ्रे जिल्लाका सबै संकायका सम्पूर्ण परीक्षाथीैहरु

. सानोठिमी क्याम्पस, सानोठिमी केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं. ९६२०७३१ देखि ९६२१६३० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र  विषयका रोल नं. ९६२०९४१ देखि ९६२१९८० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

        ) भक्तपुर क्याम्पसका नेपाली, ग्रामिण विकाश समाजशास्त्र विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

   ) वागेश्वरी .क्याम्पसका समाजशास्त्रका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

 ) ख्वप कलेजका अर्थशास्त्र अंग्रेजी विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

 ) भक्तपुर .क्याम्पस, हिमालय कलेज, बागेश्वरी .क्याम्पस, ख्वप कलेज, चाणक्य व्यवस्थापन कलेज कोटेश्वर . क्याम्पसका एम.वि.ंएस. तर्फका  सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

. त्रिचन्द्र .क्याम्पस, घण्टाघर केन्द्रः

 ) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२१६३१ देखि ९६२२३८० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

 ) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं. ९६२१९८१ देखि ९६२२९६० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

. नेपाल क्याम्पस, प्रदर्शनी मार्ग केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं. ९६२२३८१ देखि ९६२२७८० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र  विषयका रोल नं.९६२२९६१ देखि ९६२३३१५ सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

  शंकरदेव क्याम्पस, पुतलीसडक केन्द्र्रः

) जनप्रशासन क्याम्पस, वल्खुका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं. ९६२२७८१ देखि ९६२३३४५ सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं. ९६२३३१६ देखि ९६२३९१५ सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

. रत्नराज्य क्याम्पस, प्रदर्शनीमार्ग केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२३३४६ देखि ९६२३८२० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र  विषयका रोल नं. ९६२३९१६ देखि ९६२४५०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

. कोटेश्वर .क्याम्पस, कोटेश्वर केन्द्रः

काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं. ९६२४४०१ देखि ९६२४९८५ सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र  विषयका रोल नं. ९६२५१०१ देखि ९६२५७२५ सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

. सरस्वती .क्याम्पस, लेखनाथमार्ग लैनचौर केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं. ९६२४९८६ देखि ९६२५३३० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र  विषयका रोल नं. ९६२४५०१ देखि ९६२५१०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

. नेपाल कमर्श क्याम्पस, मिनभवन  केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं. ९६२५३३१ देखि  ९६२६००५ सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र  विषयका रोल नं. ९६२५७२६ देखि ९६२६२५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

१०. पिपल्स क्याम्पस, पकनाजोल  केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२६००६ देखि ९६२६५८० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) विश्वविद्यालय क्याम्पस, ग्रामिण आदर्श .क्याम्पस, मनमोहन मेमोरियल कलेज, काठमाण्डौ शिक्षा क्याम्पस, ललित .क्याम्प, सन्दीपनी       समुदायिक शिक्षा क्याम्पस, रेन्बो इण्टरनेशनल कलेज जनमैत्री .क्याम्पसका शिक्षा तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

) विश्वविद्यालय क्याम्पस, पद्मकन्या क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस गोल्डेनगेट इण्टरनेशनल कलेजका अर्थशास्त्र विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका  अर्थशास्त्र विषयका सम्पूर्ण प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) विश्वविद्यालय क्याम्पस, त्रिचन्द्र . क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, क्याम्पियन कलेज, सरस्वती .क्याम्पस, डिल्लीबजार कन्या क्याम्पस, पद्मकन्या .क्याम्पस वानेश्वर .क्याम्पसका समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू

) विश्वविद्यालय क्याम्पस पद्मकन्या . क्याम्पसका राजनीतिशास्त्र  विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू

) विश्वविद्यालय क्याम्पसपाटन संयुक्त क्याम्पसका जनसंख्या अध्ययन विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू

११. पद्मकन्या .क्याम्पस, वागवजार केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२६५८१ देखि ९६२७२६५ सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र  विषयका रोल नं. ९६२६२५१ देखि माथीका सम्पूर्ण प्राइभेट परीक्षार्थीहरू |

१२. एडमार्क कलेज, कलंकी केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं. ९६२७२६६ देखि ९६२७८०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) एन.आर.कलेज, एक्टिभ .कलेज, ग्रामिण आदर्श कलेज, रत्नराज्य क्याम्पस पशुपति .क्याम्पसका समाजशास्त्र=मानवशास्त्र विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

) विश्वद्यिालय क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, एम्विशन कलेज, क्यान्भास .क्याम्पस, एन.आर. कलेज, पब्लिकयुथ क्याम्पस, सरस्वती .क्याम्पस, पद्मकन्या क्याम्पस साउथवेष्ट्रन कलेजका एम.वी.एस.तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

पद्मकन्या . क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, विश्वद्यिालय क्याम्पस, सरस्वती .क्याम्पस, रत्नराज्य क्याम्पस काठ्माण्डौ मोडेल कलेजका अंग्रेजी विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

काठमाण्डौ केन्द्र्र गरेका नेपाली विषय अंग्रेजी विषयका सम्पूर्ण प्राइभेट परीक्षार्थीहरु

पद्मकन्या .क्याम्पसका गृह विज्ञान (एफ.एन=सी.डी ) तर्फका सम्पूर्ण परीक्षर्थीहरु

) विश्वविद्यालय क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, रत्नराज्य क्याम्पस पशुपति .क्याम्पसका नेपाली विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

पाटन संयुक्त क्याम्पस, पद्मकन्या क्याम्पस, त्रिचन्द्र .क्याम्पस, विश्वविद्यालय क्याम्पस, एस.भी.एकेडेमी, ग्रामिण आदर्श क्याम्पस के.एण्ड.के.कलेजका ग्रामिण विकाश विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

) विश्वविद्यालय क्याम्पसका मनोविज्ञान पत्रकारिता विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

) त्रिचन्द्र .क्याम्पस पद्मकन्या . क्याम्पसका मनोविज्ञान विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

) काठमाण्डौ केन्द्र गरेका संस्कृत, मैथिली, हिन्दी, इतिहास सस्कृति विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

) के.एण्ड के.कलेजका जेण्डर स्टडीज पाटन संयुक्त क्याम्पसका नेवारी विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु  

१३. विनायक सिद्घ कलेज, चावहिल केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२७८०१ देखि माथीका सम्पूर्ण प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) नेपाल कमर्श क्याम्पसनेपाल मेगा कलेज, पिपल्स क्याम्पस, डिल्लीबजार कन्या क्याम्पस, पशुपति .क्याम्पस, सेण्ट जेभिर्यस कलेज, क्याम्पियन कलेज, एभरेष्ट कलेज, ग्लोवल कलेज अफ म्यानेजमेण्ट, यूनाइटेड कलेज, किष्ट कलेज अफ म्यानेजमेण्ट, प्रिमियर कलेज, गोल्डेनगेट . कलेज, काठमाडौ बर्नहार्ट कलेज, ब्रिलियण्ट . क्याम्पस, समता कलेज, क्यास्पियन भ्याली कलेज, नेशफिल्ड .कलेज, एडमार्क कलेज, जनभावना क्याम्पस, निम्स कलेज, मेगा नेशनल कलेज   जनमैत्री क्याम्पसका एम.वी.एस. तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू

१४. पव्लिकयुथ क्याम्पस, धोवीचौर केन्द्रः

) शंकरदेव क्याम्पसका एम.वि.एस.तर्फका रो.नं. ३९०००१ देखि ३९०६०० सम्मका परीक्षार्थीहरु

) महेन्द्ररत्न क्याम्पसका एम.एड.तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

१५ नवोदित कलेज, सामाखुशी  केन्द्रः

) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं. ९६२३८२१ देखि ९६२४४०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरू

) शंकरदेव क्याम्पसका एम.वि.एस.तर्फका रो.नं. ३९०६०१ देखि माथिका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

. एक वर्षे वि.एड.             समय दिवाः१२ः३० वजे देखि  ३ः३० वजे सम्म

. भक्तपुर .क्याम्पस, भक्तपुर केन्द्र :

सानोठिमी क्याम्पस, चैतन्य .क्याम्पस शारदा क्याम्पसका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

. जनमैत्री क्याम्पस, कुलेश्वर केन्द्र :

विश्वविद्यालय क्याम्पस, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ललित .क्याम्पस, काठमाण्डौ शिक्षा क्याम्पस, पशुपति .क्याम्पस, वानेश्वर  .क्याम्पस, वागमति सामुदायिक क्याम्पस, ग्रामिण आदर्श .क्याम्पस, नागार्जुन कलेज कलेज अफ नेशनल एकेडेमिक स्क्वायरका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु

द्रष्टव्यः

. तोकिएको केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रबाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ

. मोबाइल फोन, डिजिटल डायरी जस्ता परीक्षामा निषेधित वस्तुहरू परीक्षा भवनभित्र साथमा लिई जान पाइनेछैन अन्यथा केन्द्राघ्यक्षले त्यस्ता सामान जफत गर्न सक्नेछ

यो सुचना  website: www.tuexam.edu.np  मा हेर्न सकिनेछ

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

IMPORTANT NOTICE

. »»

View More »


स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना   त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा»»

View More »


Exam Schedule: 3 Years LLB 1st Year -Partial_ 2076

   त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुपरीक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचनात्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालको २०७८ सालमा संचालन हुने कानून»»

View More »