Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

छयालीसौं दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु 
छयालीसौं दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 

            त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छयालीसौं दीक्षान्त समारोह २०७७ साल पौष ६ गते सोमबार तदनुसार डिसेम्बर २१, २०२० का दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको प्राङ्गणमा आयोजना गरिने भएकोले सम्बन्धित सबै विद्यार्थीहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कोभिड–१९को विश्वव्यापी प्रकोपका कारण यस वर्षको दीक्षान्त समारोहमा विद्यावारिधि, एम.फिल, र दीक्षान्त पदक/पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुलाई मात्र दीक्षान्त समारोहमा सहभागी गराईनेछ । अन्य विद्यार्थीहरुको हकमा यस कार्यालयको सम्बन्धित काउण्टरबाट तोकिएको समय र मिति भित्र आ–आफ्नो गाउन/स्कार्फ/टोपी लिई दीक्षान्त समारोहको भोलिपल्टदेखि प्रमाणपत्र वितरण गरिने काउण्टरबाट आ–आप्mनो प्रमाणपत्र लिन सकिनेछ । दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने/नहुने विद्यार्थीहरुको हकमा विस्तृत कार्यक्रम निम्नानुसार हुनेछ |

१. गाउन/स्कार्फ/टोपी वितरण :

   क.     मिति २०७७ साल मंसिर २९ गतेदेखि पौष ५ गतेसम्म मात्र (बिदाका दिनमा समेत वितरण गरिनेछ) ।
   ख.     समय : विहान १०:३० बजेदेखि अपरान्ह ३:३० बजेसम्म (सामाजिक दूरी कायम गरी) ।
   ग.      स्थान : त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु ।
   घ.      दीक्षान्त समारोहमा गाउन, स्कार्प/टोपी लिनको लागि विद्यार्थीले आपूmले अनलाइन फर्म भर्दा प्राप्त गरेको गाउन संकलन फर्म अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्नेछ ।

२. पोशाक : दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुले त्रि.वि.ले उपलब्ध गराएको गाउन/स्कार्फ/टोपी अनिवार्य  रुपमा लगाउनु पर्नेछ । ।
३. प्रमाणपत्र वितरण :
क. प्रमाणपत्र वितरण त्रि.वि.प.नि.का.बल्खु स्थित प्रमाणपत्र वितरण काउण्टरहरुबाट मिति २०७७ पौष ७ गतेदेखि १०  
    गतेसम्म बिहान १०:३० बजेदेखि अपरान्ह ३:३० बजेसम्म गरिनेछ । उक्त अवधि पछि सम्बन्धित शाखाबाट मात्र 
    वितरण गरिनेछ । 
   ख. प्रमाणपत्र लिनका लागि अनलाइन फर्म भर्दा प्राप्त गरेको समारोह प्रति (Ceremony Slip) अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्नेछ ।
४. गाउन, स्कार्फ/टोपी र धरौटी रकम फिर्ता : 
   क.  गाउन/स्कार्फ फिर्ता गरिने मितिः २०७७ पौष ७ गते देखि पौष १५ गतेसम्म (बिदाको दिन बाहेक)
   ख.     त्रि.वि.प.नि.का., बल्खुबाट बिहान १०:३० बजेदेखि अपरान्ह ३:३० बजेसम्म गाउन/स्कार्प/टोपी विद्यार्थीबाट लिई धरौटी रकम दीक्षान्त समारोहको लागि अनलाइन फर्म भर्दा उल्लेख गरेको बैंक खाता मार्फत फिर्ता गरिनेछ । 
   ग.      अनलाइन फर्म भर्दा प्राप्त गरेको गाउन फिर्ता फर्म सहित गाउन र स्कार्फ/टोपी फिर्ता बुझाए पछि मात्र धरौटी र अभिभावक शुल्क फिर्ता गरिनेछ । गाउन र स्कार्फ/टोपी हराएमा, हानी नोक्सानी भएमा वा तीन मध्ये कुनै एक हराएमा वा फिर्ता नवुझाएमा सो को मूल्य नियमानुसार कट्टा गरिनेछ । तर गाउन, स्कार्पm÷टोपी नलिएका विद्यार्थीहको धरौटी तथा अभिभावक शुल्क पूरै फिर्ता गरिनेछ ।
   घ.      धरौटी फिर्ता लिन अनलाइन फर्म भर्दा प्राप्त गरेको गाउन फिर्ता फर्म अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । अन्यथा धरौटी तथा अन्य रकम फिर्ता गरिने छैन् । 
   ङ.     उपरोक्त मिति भित्र गाउन/स्कार्फ/टोपी फिर्ता नगर्ने विद्यार्थीहरुको निम्नानुसार बिलम्ब शुल्क कटाई धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ । साथै फर्म भरेका तर गाउन/स्कार्फ/टोपी नलगेका विद्यार्थीहरुका लागि पनि आप्mनो धरौटी रकम फिर्ता लिन निम्नानुसार नै विलम्व शुल्क लाग्नेछ ।
   च.  बिलम्व शुल्क लिइ गाउन/स्कार्फ/टोपी वापतको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने मिति :

मिति                                                    विलम्ब शुल्क

२०७७-९-१६ देखि २०७७-९-२० सम्म          रु.२५।–
२०७७-९-२१ देखि २०७७-९-२५ सम्म         रु.५०।–       
२०७७-९-२६ देखि २०७७-१०-२ सम्म          रु.१००।–      
२०७७-१०-३ देखि २०७७-१०-१० सम्म         रु.३००।–

उपरोक्त मिति भित्र पनि धरौटी नलगेमा धरौटी रकम स्वतः ल्याप्स हुनेछ ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक»»

View More »


३ वर्षे एल.एल. वी तृतीय वर्षका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय    परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा संचालन हुने ३ वर्षे एल.एल. वि तृतीय»»

View More »


४ वर्षे बी.एफ.ए प्रथम र दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबल्खु, काठमाडौं, नेपाल ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७७ सालमा लिइने ४ वर्षे बी.एफ.ए प्रथम र दोस्रो वर्षका नियमित तथा आंशिक»»

View More »