Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय 
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु 
सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना

                                                    (गो. प. मा प्रथमपटक प्रकाशित मिति                    )

आ.व. ०७७÷०७८ को लागि तपसिल बमोजिमका सामानहरु सप्लाइ, मर्मत सम्भार र छपाई गर्न ईच्छुक व्यक्ति, फर्म, सेवाप्रदायक र सामान आपूर्तिकर्ताको छुट्टाछट्टै मौजुदा सूची तयार गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद निमायवली २०६४ अनुसार सूचीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने ईजाजतपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिबृद्धि कर, दर्ता प्रमाणपत्र र आ.व.०७५।०७६ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त ईच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कालो सूचीमा नपरेको स्वयं घोषण पत्र सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु सहित कार्यालय समय भित्र मूलगेटमा निवेदन दर्ता गराउन हुन सूचित गरिन्छ साथै उक्त सूचना यस कार्यालयको धभदकष्तभ स् तगभहबm।भमग।लउ बाट पनि हेर्न सकिनेछ । निवेदन दर्ता गराउँदा खाम बाहिर स्पष्ट सित आपूmले गर्न चाहेको कार्यको बेग्लाबेग्लै फाराम भर्नु पर्नेछ । 

तपसिल

१. छपाई तथा मसलन्द सम्बन्धी
२. कार्यालय उपकरण आपूर्ति तथा मर्मत सम्बन्धी
३. कम्प्युटर तथा कम्प्युटर जन्य उपकरणहरु सम्बन्धी
४. खानेपानी (२० लि.को जार आपूर्ति सम्बन्धी (क्ष्क्इरल्क् मान्यता प्राप्त) र ट्याङकर सम्बन्धी
५. फर्निचर आपूर्ति सम्बन्धी
६. सवारीसाधन मर्मत सम्बन्धी
७. अफसेट प्रेस मेशीन मर्मत पार्टपूर्जा ९क्उबचभक एबचतक० सम्बन्धी
८. निर्माण कार्य सम्बन्धी
९. विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति तथा मर्मत सम्बन्धी 
१०. सरसफाई तथा आपूर्ति सम्बन्धी। 
११. परामर्श तथा अन्य सेवा

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

छयालीसौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन Online फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा आयोजना गरिने छयालीसौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन वि.सं. २०७६ साल आषाढ १ गतेदेखि २०७७ साल जेष्ठ ३२ गते तदनुसार सन्  २०१९ जून १५ देखि २०२० जुन १४ सम्ममा सेमेष्टर तथा»»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मिति २०७७/६/२२ गते बिहिबार देखी २०७७/६/२६ गते सोमबार सम्म पुर्ण रुपमा बन्द रहने सुचना |

यस परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रकज्युलाई कोरोना सक्रमण भई मिति २०७७/६/१५ गते देखि १८ गते सम्म यस कार्यालयका सम्पुर्ण सेवाहरु बन्द गरिएकोमा मिति २०७७/६/१९ देखि पुन: कार्यालय खोली सेवा प्रदान»»

View More »


Important Notice

Important notice »»

View More »