Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट मिति २०७६।८।२३ गते प्रकाशित सूचना अनुसार मुख्य प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) र प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा मिति २०७६ माघ ४ र ५ गते संचालन हुने भनिएकोमा उक्त परीक्षा विशेष कारणवश अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 


Notices

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरूरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय परीक्षा सञ्चालक समितिको मिति २०७६ साल चैत्र २७ गतेको निर्णय अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ साल बैशाख»»

View More »


Important Notice.

. »»

View More »


परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »