Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Form: 3 Yrs. LLB. 2nd Year, Regular-2076 and Schedule: 5 Yrs. B.A. LLb. 1st Year-2076

Exam Form: 3 Yrs. LLB. 2nd Year, Regular-2076


त्रिभुवनविश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालनहुनेकानुन सङ्काय, स्नातकतहतीनबर्षे एल.एल.बी. दोस्रो बर्षको परीक्षादिने नियमिततर्फका मात्रपरीक्षार्थीहरूले परीक्षाआवेदनफारम भरी आ–आफ्नोे क्याम्पसमामिति२०७६ सालपौष १६ गते देखि मिति२०७६ साल माघ १५ गतेसम्म नियमितशुल्कमा र दोब्बर दस्तुरको हकमा साधारण म्याद सकिएको एक हप्ताभित्र२०७६ साल माघ २२ गते सम्म परीक्षाआवेदनफारम भरी बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशित गरिएको छ ।

Schedule: 5 Yrs. B.A. LLb. 1st  Year-2076

त्रिभुवनविश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा संचालनहुने कानुन संकायतर्फ ५ वर्षे वी.ए.एल.एल. वी. प्रथमवर्षका आंशिक परीक्षादिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा२०७६ माघ १५ गते देखि सञ्चालन गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशित गरिएको छ ।
पुनश्चःविस्तृत जानकारी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको Website: www.tuexam.edu.np मा हेर्न सकिने छ ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना                                 »»

View More »


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरूरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय परीक्षा सञ्चालक समितिको मिति २०७६ साल चैत्र २७ गतेको निर्णय अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ साल बैशाख»»

View More »


Important Notice.

. »»

View More »