Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Schedule : 5 Years B.A. LL.B. 2nd Year 2076


 त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ 
 सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ५ वर्षे वी.ए. एल.एल. वी. दोस्रो वर्षका आंशिक परीक्षा दिने 
 परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको 
  लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ । 

             परीक्षा समय  : बिहान ११.०० बजेदेखि दिउँसो २.०० बजेसम्म ।
      

Date

Code

Subjects

2076–8-25

Law-380

Procedural Law

2076-08-27

Law-381

Media Law

2076-08-29

Law-382

Fiscal Law

2076-08-30

Law-376

Economics

2076-09-01

Law-375

International Relation & Diplomacy

2076-09-02

Law-383

International Trade Law

2076-09-03

Law-385

Law & Social Welfare

2076-09-04

Law-378

Jurisprudence

2076-09-06

Law-384

Equity & Torts

2076-09-07

Law-377

Social Work

2076-09-08

Law-379

Constitution Law


   काठमाण्डौ उपत्यकाको परीक्षा केन्द्र  :  महेन्द्ररत्न क्याम्पस,ताहाचल
   
    पृथ्वीनारायण क्याम्पस                      :  पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा 
                                                                                                                                                    परीक्षा नियन्त्रक


Notices

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरूरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय परीक्षा सञ्चालक समितिको मिति २०७६ साल चैत्र २७ गतेको निर्णय अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ साल बैशाख»»

View More »


Important Notice.

. »»

View More »


परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »