Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट मिति २०७६।२।२६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदमा आवेदन गर्ने योग्य उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा देहायको कार्यक्रमानुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम

आवेदित पद

लिखित परीक्षा मिति

  !

धनसिंह साउद

       प्राविधिक अधिकृत

(Computer Programmer)

 

 

२०७६ श्रावण २५ गते शनिबार 

बिहानको १०:०० बजेदेखि

  @

सुदन प्रजापति

                  "

  #

इच्छा मिश्र

      प्राविधिक अधिकृत

       (System Analyst)

  $

जुनेद आलम

       प्राविधिक अधिकृत

      (Software Engineer)

 

२०७६ श्रावण २५ गते शनिबार

    दिनको २:०० बजेदेखि

  %

सुदन प्रजापति

                  "

  ^

विकास भट्टराई

                  "


  • लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुको प्रवेशपत्र मिति २०७६ श्रावण २३ गतेदेखि वितरण गरिनेछ
  • लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी http://tuexam.edu.np बाट प्राप्तगर्न सकिनेछ  वा यस कार्यालयको सूचना पाटीमा हेर्न सकिनेछ
  • लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क १०० समय ३:०० घण्टाको हुनेछ
  • प्रवेशपत्र बिना उम्मेदवारलाई लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराईने छैन

सदस्य सचिव
पदपूर्ति समिति


Notices

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरूरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय परीक्षा सञ्चालक समितिको मिति २०७६ साल चैत्र २७ गतेको निर्णय अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ साल बैशाख»»

View More »


Important Notice.

. »»

View More »


परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »