Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Post your discussion
John Doe
2020-04-11 05:04:05

John Doe
2020-04-11 05:04:54

John Doe
2020-04-11 05:04:31

John Doe
2020-04-11 05:04:28

John Doe
2020-04-11 05:04:57


Login
Current Notices

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरूरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय परीक्षा सञ्चालक समितिको मिति २०७६ साल चैत्र २७ गतेको निर्णय अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ साल बैशाख»»

View More »

Important Notice.

. »»

View More »

परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »