Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Post your discussion
Laxman Rc
2021-05-29 11:05:55

LLB third yera partial exam result कहिले सम्म आउँछ होला ? कानून संकायको रिजल्ट एकदमै ढिलो आउने गरेको छ । यो बर्ष छिट्टै आओस ।


Laxman Rc
2021-05-29 11:05:55

LLB third yera partial exam result कहिले सम्म आउँछ होला ? कानून संकायको रिजल्ट एकदमै ढिलो आउने गरेको छ । यो बर्ष छिट्टै आओस ।


Laxman Rc
2021-05-29 11:05:55

LLB third yera partial exam result कहिले सम्म आउँछ होला ? कानून संकायको रिजल्ट एकदमै ढिलो आउने गरेको छ । यो बर्ष छिट्टै आओस ।


Laxman Rc
2021-05-29 11:05:54

LLB third yera partial exam result कहिले सम्म आउँछ होला ? कानून संकायको रिजल्ट एकदमै ढिलो आउने गरेको छ । यो बर्ष छिट्टै आओस ।


Laxman Rc
2021-05-29 11:05:52

LLB third yera partial exam result कहिले सम्म आउँछ होला ? कानून संकायको रिजल्ट एकदमै ढिलो आउने गरेको छ । यो बर्ष छिट्टै आओस ।


Login
Current Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्याल, बल्खुको स्नातक तह प्रथम बर्षका परीक्षार्थी र सम्बन्धित क्याम्पसहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सुचना

. »»

View More »

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

, »»

View More »

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

. »»

View More »