Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule: 1st,2nd,3rd &4th Years B.Tech. ( Food Technology 2079) Revised

click here to display »»

View More »


Exam Schedule: 1st,2nd,3rd &4th Years B.Tech. ( Food Technology 2079)

click here to display »»

View More »


Exam Schedule: 4 Yrs B.A, B.Ed, B.B.S and B.Sc 1st year (Partial 2078/Regular-2079)

click here to display »»

View More »


Exam Schedule: 4Yrs B.Ed., B.B.S.& B.Sc. 4th Year-2079

Click Here To View »»

View More »


Exam Schedule: 3-Yrs B.A. , B.ED. 1st Year- Partial-2078

Click Here To View »»

View More »


Exam Schedule: 3 Years LL.B.3rd Year-2078[Partial)

Click Here »»

View More »


Exam Center Notices

3 YRS B.ED. III 2078 RETOTALING REPORT

3 YRS B.ED. III 2078 RETOTALING REPORT »»

View More »


३ बर्षे स्नातक तह एल.एल.बि तेस्रो बर्षको काठमाडौं उपत्यका जिल्लाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

सूचना सूचना सूचनाclick here to display »»

View More »


3 Yrs B.A. PART I CENTRE 2078 EXAM STARTING DATE:2079/11/01

Click here to view »»

View More »


3 Yrs B.ED PART I CENTRE 2078 EXAM STARTING DATE:2079/11/01

Click here to view »»

View More »


३ वर्षे स्नातक तह वि.ए. र वि.एड प्रथम वर्षको काठमाडौं उपत्यका लगायत वाहिरका जिल्लाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

CLICK HERE TO VIEW »»

View More »


खाद्य प्रविधि (बी.टेक) स्नातक तह प्रथम,दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Click Here »»

View More »


General Notices

4 B.Sc. IV PART 2078 RETOTALING RESULT

4 B.Sc. IV PART 2078 RETOTALING RESULT »»

View More »


Retotaling result of 4 Yrs B.A 1st Year 2077

Retotaling  result of 4 Yrs B.A 1st Year 2077  »»

View More »


4-YRS B.B.S. IV 2078 Retotaling Changed Report

Click here to view »»

View More »


परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको सूचना

सूचना सूचना »»

View More »


झुरा कागज खरिद गरी धुल्याउन भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! »»

View More »


Exam Schedule: 3 Years B.A. 3rd Year 2079

click here to display »»

View More »