Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सेलिङ्ग साइकोलोजी, स्कूल काउन्सेलिङ्ग र पोष्ट ग्राजुएट इन उमन स्टडिजका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा कार्यक्रम

Click here to View »»

View More »


Exam Schedule: 3 Years LL.B.1st Year-2077

Click here to View »»

View More »


Revised Exam Schedule: Master Level 1st Year-2077

Click here to view »»

View More »


Exam Schedule: 3Years.LL.B.Lst Year-2077 New & 0ld Course

Click here to view »»

View More »


Exam Schedule: Master Level 2nd year_2078

Click here to view Routine »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.एड.,वि.एस्सी. र वी.ए. तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

View More »


Exam Center Notices

सूचना

Click Here >>> »»

View More »


सूचना

Click Here >>> »»

View More »


स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको काठमाण्डौ उपत्यकाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सुचना - परिबर्तित सुचना

Click here to view center »»

View More »


स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका जिल्लाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सुचना

Click here to view »»

View More »


३ बर्षे स्नातक तह एल.एल.वी. प्रथम वर्षको आंशिक तथा मौका परीक्षा २०७७ को परीक्षा केन्द्र सम्वन्धि सूचना

click here to view »»

View More »


३ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष शिक्षाशात्र संकाय (बि.एड.) को आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

सूचना>> »»

View More »


General Notices

त्रि.बि. को ४८ औं दिक्षान्त समारोह स्थलमा फोटो स्टुडियो राख्ने बारे

Click here to View »»

View More »


४८ औं दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Click here to View »»

View More »


सूचना

Click here to view »»

View More »


प्लाष्टिकको कुर्सि भाडामा सप्लाई गर्न प्रकाशित १५ दिनको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना |

Click here to View »»

View More »


3 वर्षे (स्नातक तह) एल. एल. वी. "नयाँ पाठयक्रम अनुशार" प्रथम वर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना |

Click Here »»

View More »


जरुरि सूचना (४ वर्षे वी.एस्सी प्रथम वर्ष 2077 को नतिजा सम्वन्धमा)

. »»

View More »