Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.एड.,वि.एस्सी. र वी.ए. तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.वी.एस. आंशिक तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

View More »


३ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.ए आंशिक तर्फ परीक्षार्थीहरूका काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.वी.एस. नियमित तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

View More »


Exam Schedule: 3YRS B.A./B.Ed 2nd Year -2078

Notice »»

View More »


Exam Schedule: 4 YRS B.S.C., B.B.S., B.A. and B.ed. 2nd Year-2078 (New)

Notice »»

View More »


Exam Center Notices

३ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष शिक्षाशात्र संकाय (बि.एड.) को आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

सूचना>> »»

View More »


स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको काठमाडौ उपत्यका वाहिरका जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना(Corrected)

Notice »»

View More »


Exam Schedule : Master Level First Year -2077 (Revised: 2079/02/08)

Notice »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्ष वी.वी.एस. तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह वि.एड र वि.एस्सी. तृतीय वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here »»

View More »


तीन वर्षे स्नातक तह एल. एल. बी. दोस्रो वर्षको (आंशिक तथा मौका) परीक्षा 2077 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here »»

View More »


General Notices

स्नातकोत्तर तह दोश्रो बर्षको आंशिक र प्राइभेट समेतको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Notice >> »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना

>> »»

View More »


४ वर्षे बी.एफ.ए दोस्रो वर्षको नियमित र आंशिक परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Notice >> »»

View More »


पोष्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ्ग साइकोलोजी, स्कुल काउन्सिलिङ्ग र पोष्ट ग्य्राजुएट इन उमन स्टडिजको पुरा तथा आंशिक र मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको फारम भर्ने भराउने सूचना |

Notice >> »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

अत्यन्त जरुरी सुचना  »»

View More »


Retotaling result of BA II Year

Click here to view result »»

View More »