Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Online form campus
Click above image to go online form
Convocation PORTAL
Click above image to go to convocation portal
View Result
Messages

The hallmark of an ideal educational institution is to provide quality education .it should consist of a series of enhancements each raising the individual to a higher level of awareness, understanding and kinship leading to wholesome development of an individual and thereby»»

Read More »


Important Notice

Find center & Rollnumber


Don't include front 0 in registration No
Example:7-2-0025-00410-2011 will be 7-2-25-410-2011
Notice Board

IMPORTANT NOTICE FOR EXAM

. »»

सेवाहरु बन्द रहने सुचना

. »»

Examination Schedule:4 Yrs Bachelor Level 1st Year 2078 (Revised:2078-10-04)

. »»

Examination Schedule:3 Yrs Bachelor Level 3rd Year 2078(Revised:2078-10-04)

. »»

४ वर्षे स्नातक तह वि.एस्सी.चौथो वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७८ साल माघ ०५ गते देखि संचालन हुने २०७८ सालको वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्र्तगत विज्ञान तथा»»

४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना |

. »»

स्नातक तह ३ वर्षे एल. एल.बि.दोस्रो वर्षको आंशिक तथा मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

. »»

४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेप्लान्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धि सूचना (REVISED)

Click here to get New Center List »»

Exam Schedule: 3 Years LLB 3rd Year 2077

. »»

Exam Schedule: 3 Years LLB 1st Year(Regular) New Course 2078

. »»

Examination Schedule:One Year B.Ed. 2077

. »»

बी.टेक (खाद्य प्र्रविधि) स्नातक तह प्रथम,दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षको र वी.एस्सी (न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स) प्रथम,दोस्रो र तेस्रो , चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

. »»

४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्ष तथा एक वर्षे वी. एड.को परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्वन्धि सूचना

. »»

Important Notice

. »»

Exam Schedule: Post Graduate Diploma In Counseling Psychology, School Counseling & Post Graduate in Women Studies (REVISED-Date-2078/09/02)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको २०७८ मा संचालन  हुने पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिंग साइकोलोजी»»

स्नातक तह ३ वर्षे एल. एल.बि.प्रथम वर्षको (नयाँ पाठ्यक्रम) नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७८ सालमा सञ्चालन हुने ३ वर्षे स्नातक तह एल.एल.वि.प्रथम वर्षको नयाँ पाठ्यक्रम»»