Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Online form campus
Click above image to go online form
Convocation PORTAL
Click above image to go to convocation portal
View Result
Messages

The hallmark of an ideal educational institution is to provide quality education .it should consist of a series of enhancements each raising the individual to a higher level of awareness, understanding and kinship leading to wholesome development of an individual and thereby»»

Read More »


Important Notice

Find center & Rollnumber


Don't include front 0 in registration No
Example:7-2-0025-00410-2011 will be 7-2-25-410-2011
Notice Board

स्नातकोत्तर तह दोश्रो बर्षको आंशिक र प्राइभेट समेतको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Notice >> »»

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना

>> »»

४ वर्षे बी.एफ.ए दोस्रो वर्षको नियमित र आंशिक परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Notice >> »»

पोष्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ्ग साइकोलोजी, स्कुल काउन्सिलिङ्ग र पोष्ट ग्य्राजुएट इन उमन स्टडिजको पुरा तथा आंशिक र मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको फारम भर्ने भराउने सूचना |

Notice >> »»

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

अत्यन्त जरुरी सुचना  »»

Retotaling result of BA II Year

Click here to view result »»

४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.एड.,वि.एस्सी. र वी.ए. तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.वी.एस. आंशिक तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

३ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.ए आंशिक तर्फ परीक्षार्थीहरूका काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.वी.एस. नियमित तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

Notice for Online form entry of Bachelor 2nd Year

Notice >> »»

Request for Expression of Interest

Notice >> »»

३ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष शिक्षाशात्र संकाय (बि.एड.) को आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

सूचना>> »»

सुची दर्ता सम्वन्धी सुचनाको मिति सच्चाएको बारे

>>> »»

त्रिभुवन विश्वविद्मालय २०७७ सालमा संचालित परिक्षा ४/३ वर्षको बिभिन्न संकाय अन्तर्गत स्नातक तह दोस्रो वर्षको पुनर्याेग नतिजा प्रकाशित गरिएको छ ।

>>> »»

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना

सुचना>> »»