Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Convocation Portal
प. नि. का. को निर्णय अनुशार convocation को form भर्ने मिती मंसिर १० गते सम्मको लागि थप गरिएको छ |
Center List
तल भएको Find center and Roll गएर आफ्नो सेन्टर कहाँ हो परेको हो हेर्नु होस्|
View Result
Messages

The hallmark of an ideal educational institution is to provide quality education .it should consist of a series of enhancements each raising the individual to a higher level of awareness, understanding and kinship leading to wholesome development of an individual and thereby»»

Read More »


Important Notice

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुकोअत्यन्त जरुरी सूचना   त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४६औं दीक्षान्त समारोह २०७७ साल पौष ६ गते सोमबारका दिन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको प्राङ्गणमा आयोजना हुने भएकोले उक्त कार्यक्रमको तयारीका लागि यहाँ कार्यरत»»

Read More »

Find center & Rollnumber


Don't include front 0 in registration No
Example:7-2-0025-00410-2011 will be 7-2-25-410-2011
Notice Board

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा»»

४ वर्षे बी.एफ.ए प्रथम र दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबल्खु, काठमाडौं, नेपाल ।श्री सम्बन्धित सबै क्याम्पसहरु ।विषय : ५ बर्षे वीए.एल.एल.वी. चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्वन्धमा ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा»»

४ वर्षे बी.एफ.ए प्रथम र दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबल्खु, काठमाडौं, नेपाल ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७७ सालमा लिइने ४ वर्षे बी.एफ.ए प्रथम र दोस्रो वर्षका नियमित तथा आंशिक परीक्षा»»

३ वर्षे एल.एल. वी तृतीय वर्षका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय    परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा संचालन हुने ३ वर्षे एल.एल. वि तृतीय वर्ष»»

Examination Schedule: 4 Yrs & 3 Yrs Bachelor Level 3rd Year – 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय     त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र  संकाय एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका»»

Exam Schedule: 3 Years LLB 2nd Year (Regular) – 2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालयत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ को २०७७ सालमा सञ्चालन हुने कानुन सङ्काय तर्फको ३ वर्षे एल. एल.»»

Exam Schedule: 5 Years B.A LLb 5th Year 2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालयत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ को २०७७ सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ५ वर्षे वी.ए. एल.एल. वी.»»

EXAMINATION SCHEDULE: Four Years B. Tech. (Food Technology)–2077

त्रिभुवनविश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवनविश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको Four Years B. Tech. (Food Technology) प्रथम,दोस्रो,तेस्रो र चौथो वर्षको (पूरा तथाआंशिक) परीक्षादिने परीक्षार्थीहरुको निम्नकार्यक्रमानुसार»»

EXAMINATION SCHEDULE: Four YearsB.Sc. Nutrition and Dietetics Year-2077

त्रिभुवनविश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवनविश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको बी.एस्सी. न्यूट्रेशन एण्ड डाइटेटिक्सतर्पm प्रथम,दोस्रो(आंशिकमात्र),तेस्रो र चौथो वर्षको (पूरा तथाआंशिक)परीक्षादिनेपरीक्षार्थीहरुको निम्नकार्यक्रमानुसार परीक्षा»»

Examination Schedule: 4 Years Bachelor Level BFA- 3rd Year -2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालयत्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन गरिने ४ वर्षे वी.एफ.ए तेस्रो बर्षका  पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा»»

Examination Schedule 4 Years Bachelor Level BFA 4th Year 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयत्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन गरिने ४ वर्षे वी.एफ.ए चौथो बर्षका पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा»»

Examination Schedule One Year B.Ed 2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा संचालन हुने एक वर्षे वि.एडका पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको»»

Exam. Schedule: 2 Years LLM. 1st. Year–2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा सञ्चालन हुने कानून संकायतर्फ दुई वर्षे स्नातकोत्तर तह एल.एल.एम प्रथम वर्ष »»

Exam Schedule : 3 Years LLM 1st. Year, Partial-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयत्रिभुवनविश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप  २०७६ सालमा संचालनहुने कानून संकायतर्फ ३ वर्षे स्नातकोत्तर तहएल.एल.एम. प्रथमवर्ष आंशिक परीक्षादिने परीक्षार्थीहरुको निम्नकार्यक्रमानुसार»»

Exam Schedule: Post Graduate Diploma In Counseling Psychology, School Counseling & Post Graduate in Women Studies

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालको २०७७ मा संचालन  हुने पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा»»

Exam Schedule : 3 Years LLM 2 nd Year, Partial-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवनविश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप  २०७६ सालमा संचालनहुने कानून संकायतर्फ ३ वर्षे स्नातकोत्तरतहएल.एल.एम. दोश्रो वर्ष आंशिक परीक्षादिने परीक्षार्थीहरुको»»