Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Online form campus
Click above image to go online form
Convocation PORTAL
Click above image to go to convocation portal
View Result
Messages

The hallmark of an ideal educational institution is to provide quality education .it should consist of a series of enhancements each raising the individual to a higher level of awareness, understanding and kinship leading to wholesome development of an individual and thereby»»

Read More »


Important Notice

Find center & Rollnumber


Don't include front 0 in registration No
Example:7-2-0025-00410-2011 will be 7-2-25-410-2011
Notice Board

Exam Schedule : Master Level First Year -2077 (Revised: 2079/02/08)

Notice »»

भर्ना समुह २०७८(2021) सालको त्रि. वि. रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना

. »»

सूचना

. »»

MA First Year Retotaling Result- 2076

. »»

४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना |

. »»

२ वर्षे स्नातकोत्तर तह एल.एल.एम. प्रथम वर्षको आंशिक परिक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम सूचना |

. »»

३ वर्षे स्नातकोत्तर तह एल.एल.एम. दोस्रो वर्षको आंशिक परिक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम सूचना |

. »»

३ वर्षे स्नातकोत्तर तह एल.एल.एम. प्रथम वर्षको आंशिक परिक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम सूचना |

. »»

५ वर्षे (स्नातक तह) बी.ए. एल. एल. वी. दोस्रो वर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना |

. »»

५ वर्षे (स्नातक तह) बी.ए. एल. एल. वी. प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना |

. »»

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्को स्थायी समितिको मिती २०७९ साल बैशाख १५ गते बसेको बैठकको निर्णय

. »»

Exam Schedule: Master Level l-st Year-2077

' »»

४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्ष वी.वी.एस. तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here »»

४ वर्षे स्नातक तह वि.एड र वि.एस्सी. तृतीय वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here »»

तीन वर्षे स्नातक तह एल. एल. बी. दोस्रो वर्षको (आंशिक तथा मौका) परीक्षा 2077 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here »»

४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्ष र तीन वर्षे एल. एल. बी. दोश्रो वर्षका परिक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना |

. »»