Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

रोस्टर तयार गर्ने समबन्धमा

प्रस्तुत बिषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातक तहमा  उत्तरपुस्तिक परीक्षण कार्य गर्ने प्रयोजन्का लागि त्यस  केन्द्रीय विभागका बिषयगत प्रध्यापकहरुको रोस्टर सुची अध्यावधिक गर्नुपर्ने भए्को ले सो कार्यको लागि देहायका आधारहरु तयार गरी यस कार्यालयमा २०७६ फागुन मसान्त भित्र केन्द्रीय विभागको आधिकारीक पत्र सहित Email:tuexam@tribhuvan-university.edu.np मा अनिवार्य पठईदिनुहुन अनुरोध छ|

परीक्षा नियन्त्रक
Notices

Exam Schedule: 3 Years LLB 2nd Year (Regular) - 2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा सञ्चालन हुने कानुन सङ्काय तर्फको ३ वर्षे एल. एल. बी. दोस्रो वर्षका नियमित»»

View More »


Exam Schedule : Master's Level 1st Year-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन (MBS & MPA) र मानविकी सङ्काय तर्फका»»

View More »


Examination Schedule M One Year B. Ed. -2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालको २०७६ सालमा सञ्चालन हुने एक वर्षे वि.एड. का पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने»»

View More »