Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे एल.एल.वी दोस्रो वर्षका आंशिक परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ साल कार्तिक १९ गते देखि सञ्चालन हुने नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे स्नातक तह एल.एल.वी दोस्रो वर्षका आंशिक  परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार निर्धारण गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


                                         परीक्षा समय : दिवा   १ : ०० बजे देखि   ४ : ०० बजेसम्म


१) नेपाल कमर्श क्याम्पस, मिनभवन केन्द्र : रोल्नं ४१०००१ देखि ४१०९०० सम्मका 
      परीक्षार्थीहरु ।
२) पव्लिकयुथ  क्याम्पस, धोविचौर केन्द्र : रोल्नं ४१०९०१ देखि ४११७२५ सम्मका 
      परीक्षार्थीहरु ।
३) पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका केन्द्र : रोल्नं ४११७२६ देखि ४१२८६६ सम्मका 
       परीक्षार्थीहरु ।

                                                  द्रष्टव्य

१) तोकिएको केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रवाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वत रद्द हुनेछ ।

२) मोवाइल फोन,डिजिटल डायरी परीक्षामा निषेधित वस्तुहरु परीक्षा भवनभित्र साथमा 
      लिइ जान पाइनेछैन अन्यथा केन्द्राध्यक्षले सो सामान जफत गर्न सक्नेछ ।

                                                                                                             परीक्षा नियन्त्रक


Notices

२ वर्षे एल.एल.एम दोस्रो वर्ष २०७५ को आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सूचना |

      त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय ,बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा संचालन हुने २ वर्षे एल.एल.एम दोस्रो वर्ष २०७५ को आंशिक»»

View More »


Exam Schedule : 5 Years B.A. LL.B. 2nd Year 2076

 त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६  सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ५ वर्षे वी.ए. एल.एल. वी. दोस्रो वर्षका आंशिक परीक्षा दिने  परीक्षार्थीहरुको»»

View More »


नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे एल.एल.वी दोस्रो वर्षका आंशिक परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ साल कार्तिक १९ गते देखि सञ्चालन हुने नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे स्नातक तह»»

View More »