Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

स्नातकतह प्रथम वर्षको परीक्षा फारमको समयावधि थप सम्बन्धमा

स्नातकतह प्रथमवर्षको परीक्षाफारमको समयावधिथप सम्बन्धमा

त्रिभुवनविश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,बल्खुद्वारा २०७६ सालभदौ २०गतेदेखि संचालनहुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र विज्ञान तर्फका ३/४ वर्षे स्नातकतहप्रथमवर्षका परीक्षादिने क्याम्पसकातथाप्राइभेट पूरा तथाआंशिक परीक्षादिने केही परीक्षार्थीहरूको परीक्षाआवेदनफारम भर्न छुटेको छ भने त्यस्ताक्याम्पसका परीक्षार्थीहरूलाई यो सूचनाप्रकाशितभएको मिति देखि नै दोब्बर दस्तुर सहित२०७६-०५-२ गते भित्रपरीक्षाआवेदनफारम भराई क्याम्पसहरूले २०७६-०५-४गते भित्रआवश्यकप्रक्रिया पु¥याई सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमाबुझाई सक्नु पर्ने छ र प्राईभेट विद्यार्थीका हकमा दोब्बर दस्तुर सहित२०७६-०५-२ गते सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमाआवश्यकप्रक्रिया पु¥याई परीक्षाआवेदनफारम भरीबुझाई सक्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशित गरिएको छ ।

स्नातकतहप्रथमवर्षको सम्बन्धित परीक्षार्थीहरुको लागिअत्यन्त जरुरी सूचना

त्रिभुवनविश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,बल्खुद्वारा २०७६ साउन ८ गतेको गोरखापत्रमाप्रकाशित स्नातकतहप्रथमवर्षको परीक्षाकार्यक्रम सम्बन्धी सूचनामानिम्नविषयहरु छुट भएकोलेनिम्नानुसार हुने व्यवहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशित गरीएको छ । 

१) स्नातकतह बि. ए. प्रथमवर्षको Music 401 विषयको परीक्षा २०७६ भदौ २५ गते सञ्चालन गर्ने ।

२) स्नातकतह बि. ए. प्रथमवर्षको  M. Home Science 311 विषयको परीक्षा २०७६ भदौ २९गते सञ्चालन गर्ने ।

३) स्नातकतह ४वर्षे बी.एड. प्रथमवर्षकोे Minor Teaching Social Studies-418 विषयको परीक्षा २०७६असोज५गते सञ्चालन गर्ने ।

४) स्नातकतह ४वर्षे बी.एड. प्रथमवर्षकोे  Major Social Studies- 416  विषयको परीक्षा २०७६ भदौ २९ गते सञ्चालन गर्ने ।

५) स्नातकतह ४वर्षे बी.एड. प्रथमवर्षकोे  Major Social Studies- 417 विषयको परीक्षा २०७६ भदौ ३१ गते सञ्चालन गर्ने ।

पुनश्चःपरीक्षाको समयतालिका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको Website: www.tuexam.edu.np मा हेर्न सकिनेछ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको मौका समेतको परीक्षा दिने आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएकोबारे बिशेष सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु  त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परीक्षा दिने मानविकी,»»

View More »


Exam. Form: 3 Years LLM. 2nd Year (Partial Exam.–2075)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुExam. Form: 3 Years LLM. 2nd Year (Partial Exam.–2075)त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप सञ्चालन हुने ३ वर्षे»»

View More »


Exam. Form: 4 Years BFA 4th Year 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुExam. Form: 4 Years BFA 4th Year 2077त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप सञ्चालन हुने ४ वर्षे वी।एफ»»

View More »