Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

पैंतालिसौं दीक्षान्त समारोहको आवेदन गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु 
पैंतालिसौं दीक्षान्त समारोहको आवेदन गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना 
 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पैंतालिसौं दीक्षान्त समारोहमा आवेदन भर्ने विद्यार्थीहरुको लागि इलष्लिभ फारम भर्ने म्याद २०७६ साल कार्तिक ८ गतेसम्म थप गरिएकोले सरोकारवाला सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।  

पुनश्च :

मिति २०७५ साल जेष्ठ मसान्तसम्ममा ट्रान्स्त्रृmप्ट लिईसकेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले २०७७ मंसिर मसान्तसम्ममा मूल प्रमाणपत्र (Original Certificate) लिईसक्नु पर्नेछ । अन्यथा सो अवधि पछि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ । 

नि.परीक्षा नियन्त्रक


Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको मौका समेतको परीक्षा दिने आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएकोबारे बिशेष सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु  त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परीक्षा दिने मानविकी,»»

View More »


Exam. Form: 3 Years LLM. 2nd Year (Partial Exam.–2075)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुExam. Form: 3 Years LLM. 2nd Year (Partial Exam.–2075)त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप सञ्चालन हुने ३ वर्षे»»

View More »


Exam. Form: 4 Years BFA 4th Year 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुExam. Form: 4 Years BFA 4th Year 2077त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप सञ्चालन हुने ४ वर्षे वी।एफ»»

View More »