Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ साल असार ११ गते देखि सञ्चालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, जनप्रशासन र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फका स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको आंशिक तथा प्राईभेट (पूरा तथा आंशिक) परीक्षा दिने काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार निर्धारण गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ । 


परीक्षा समय :  ११.०० बजेदेखि दिउसो ३.०० बजेसम्म ।


१. भक्तपुर ब. क्याम्पस, भक्तपुर केन्द्रः


क) सानोठिमी क्याम्पस र शारदा क्याम्पसका शिक्षाशास्त्र तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) काभ्रे जिल्लाका सबै संकायका सम्पूर्ण क्याम्पसका परीक्षार्थीहरु ।

ग) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका राल नं ९६२०००१ देखि ९६२०५५०   सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

घ) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२१२८०१ देखि ९६२१३५०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२. सानोठिमी क्याम्पस, सानोठिमी केन्द्रः


क) भक्तपुर ब. क्याम्पसका नेपाली, ग्रामिण विकास र समाजशास्त्र विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) ख्वप कलेजका अर्थशास्त्र र अंग्रेजी विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ग) भक्तपुर ब. क्याम्पस, हिमालय कलेज,बागीश्वरी ब. क्याम्पस, ख्वप कलेज, चाणक्य व्यवस्थापन कलेज र कोटेश्वर क्याम्पसका एम.वी.एस. तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु । 

घ) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२०५५१ देखि ९६२११०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ङ) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२१३५०१ देखि ९६२१४२९७ सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


३. पद्मकन्या क्याम्पस, वागबजार केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२११०१ देखि ९६२१९०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२०००१ देखि ९६२०८५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


४. रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस, प्रदर्शनीमार्ग केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२०८५१ देखि ९६२१४५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२१९०१ देखि ९६२२५०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


५. त्रिचन्द्र व.क्याम्पस, घण्टाघर केन्द्र :


क) महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहाचलका शिक्षा तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२२५०१ देखि ९६२३३०० सम्मका प्राइभेट 

परीक्षार्थीहरु ।

ग) पद्मकन्या ब.क्याम्पसका राजनीतिशास्त्र विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।


६. महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल केन्द्र :


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२३३०१ देखि ९६२३८५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२१४५१ देखि ९६२२००० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


७. पब्लिक यूथ क्याम्पस, धोविचौर केन्द्रः


क)काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२३८५१ देखि ९६२४४०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२२००१ देखि ९६२२५५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


८. सरस्वतीकुञ्ज कलेज, विजयचोक गौशला केन्द्र:


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२४४०१ देखि ९६२४७५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२२५५१ देखि ९६२२९०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


९ रोल्वालिङ्ग कलेज,कुमारीपाटी केन्द्रः


क) पद्मकन्या ब.क्याम्पस, त्रि–चन्द्र ब. क्याम्पस, विश्वविद्यालय क्याम्पस, पाटन ब. क्याम्पस, ग्रामीण आदर्श ब. क्याम्पस, एस.भी.एकेडेमी र के.एण्ड के कलेजका ग्रामिण विकास विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु 

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२२९०१ देखि ९६२३३०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


१०. दिक्षान्त कलेज, सुकेधारा केन्द्र्रः 


क) नेपाल कमर्श क्याम्पसका एम.वी.एस. तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२३३०१ देखि ९६२३९०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


११. विनायक सिद्ध कलेज, चावहिल केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२३९०१ देखि ९६२४५०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) शंकरदेव क्याम्पसका एम.वी.एस. तर्फका रोल्नं ३९१००१ देखि ३९१६७१ सम्मका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।


१२. काठमाण्डौ कलेज अफ सेन्ट्रल स्टेट, सोल्टिमोड केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२४५०१ देखि ९६२५०५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२४७५१ देखि ९६२५३०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


१३.एशियन कलेज अफ हायर स्टडिज, जावलाखेल केन्द्रः


क) पद्मकन्या क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, त्रि–चन्द्र ब. क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, सरस्वती ब. क्याम्पस र पशुपति ब.क्याम्पसका नेपाली विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका नेपाली विषयका सम्पूर्ण प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ग) पाटन ब. क्याम्पस र रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका जनसंख्या अध्ययन विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

घ) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२५०५१ देखि ९६२५५०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ङ) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२५३०१ देखि ९६२५६०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


१४. कलेज अफ नेशनल एकेडेमिक स्क्वायर (सिनास) , कोटेश्वर केन्द्रः


क) एन.आर.कलेज, एक्टिभ एकेडेमी कलेज,ग्रामिण आर्दश क्याम्पस, विश्वविद्यालय क्याम्पस,  पद्मकन्या क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस र पशुपति ब.क्याम्पसका समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२५५०१ देखि ९६२५८०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


१५.  तक्षशिला कलेज, सामाखुशी केन्द्रः


क) विश्वविद्यालय क्याम्पसका इतिहास र पत्रकारिता विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) त्रि–चन्द्र ब. क्याम्पस र पद्मकन्या क्याम्पसका मनोविज्ञान विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु । 

ग) काठमाडौं केन्द्र गरेका सस्ंकृत, मैथिली, इतिहास र संस्कृति  विषयका सम्पूर्ण प्राइभेट परीक्षार्थीहरु । 

घ) के.एण्ड.के कलेजका जेण्डर स्टडीज विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु । 

ङ) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२५८०१ देखि ९६२६२५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु । 

च) एन.आर.कलेज, पब्लिक यूथ क्याम्पस, सरस्वती ब. क्याम्पस,  पद्मकन्या क्याम्पस, लुम्बिनी एकेडेमी र साउथवेष्टर्न स्टेट कलेजका एम.वी.एस. तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

छ) पद्मकन्या ब.क्याम्पसका गृह विज्ञान (एफ.एन÷सी.डी) तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ज) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२१०००१ देखि ९६२१०२५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


१६. टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज, मित्रपार्क केन्द्रः


क) पद्मकन्या ब. क्याम्पस, पाटन ब. क्याम्पस, सरस्वती ब. क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस,  र डिल्लीबजार कन्या क्याम्पसका अंग्रेजी विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका अंग्रेजी विषयका सम्पूर्ण प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ग )काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२६२५१ देखि ९६२६७५० सम्मका प्राइभेट   

घ) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२११०५१ देखि ९६२११२५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


१७. हिमालय कलेज , कोटेश्वर केन्द्रः


क) त्रि–चन्द्र ब. क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, निम्स कलेज, क्याम्पियन कलेज, सरस्वती ब. क्याम्पस, डिल्लीबजार कन्या क्याम्पस र वानेश्वर ब. क्याम्पसका समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) जनभावना क्याम्पसका, नेपाल मेगा कलेज, पिपल्स क्याम्पस, डिल्लीबजार कन्या क्याम्पस, पशुपति ब .क्याम्पस, सेण्ट जेभिर्यस कलेज, क्याम्पियन कलेज, एभरेष्ट कलेज, ग्लोवल कलेज अफ म्यानेजमेण्ट, यूनाइटेड कलेज, किष्ट कलेज अफ म्यानेजमेण्ट, प्रिमियर कलेज, गोल्डेनगेट इ. कलेज, काठमाडौ बर्नहार्ट कलेज, ब्रिलियण्ट ब.क्याम्पस, क्यास्पियन भ्याली कलेज, नेशफिल्ड इ.कलेज, समता क्याम्पस, जया  ब. क्याम्पस, द टाइम्स इण्टरनेशनल कलेज, एडमार्क कलेज, निम्स कलेज, मेगा नेशनल कलेज र एम्विशन कलेजका एम.वी.एस. तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ग) विश्वविद्यालय क्याम्पस, ग्रामिण आर्दश ब. क्याम्पस, मनमोहन मेमोरियल कलेज, काठमाण्डौ शिक्षा क्याम्पस, ललित ब. क्याम्पस, सन्दीपनि सामूदायिक शिक्षा क्याम्पस ,रेन्बो इण्टरनेशनल कलेज र जनमैत्रि ब. क्याम्पसका  शिक्षा तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।घ) शंकरदेव क्याम्पसका एम.वी.एस. तर्फका रोल नं ३९०००१ देखि ३९१००० सम्मका परीक्षार्थीहरु।

ङ) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२६७५१ देखि ९६२७३५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


१८. ब्राइटफ्यूचर कलेज, सातदोबाटो केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२५६०१ देखि ९६२५९५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) पाटन संयुक्त क्याम्पस, जनमैत्री ब.क्याम्पस र क्यानभास इ.कलेजका एम.वी.एस. तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु 

ग) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२७३५१ देखि ९६२७७०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


१९. क्याम्ब्रिज इ. कलेज, कलकीं केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२७७०१ देखि ९६२८१०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२५९५१ देखि ९६२६३५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२०. बानेश्वर ब. क्याम्पस, शान्तिनगर केन्द्रः


क) पद्मकन्या क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, पाटन ब. क्याम्पस र गोल्डेनगेट इण्टरनेशनल कलेजका अर्थशास्त्र विषयका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका अर्थशास्त्र विषयका सम्पूर्ण प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ग) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२८१०१ देखि ९६२८६५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

घ) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२९७०१ देखि ९६२१०००० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२१. अक्सबृज इ. कलेज, लगनखेल केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२८६५१ देखि ९६२९००० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२६३५१ देखि ९६२६७०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२२. ग्रामीण आदर्श ब. क्याम्पस, नेपालटार केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२९००१ देखि ९६२९६५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२६७०१ देखि ९६२७३५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२३. गोल्डेनगेट कलेज बत्तिसपुतली केन्द्र :


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२९६५१ देखि ९६२१०००० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२७३५१ देखि ९६२७७०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२४. निम्स कलेज, लगनखेल केन्द्रः


क) जनप्रशासन क्याम्पसका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२१०००१ देखि ९६२१०४०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ग) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२७७०१ देखि ९६२८१०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२५. जुबिलियण्ट कलेज, कालीमाटी केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२१०४०१ देखि ९६२१०८०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२८१०१ देखि ९६२८४५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२६. पशुपति ब. क्याम्पस, चाबहिल केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२१०८०१ देखि ९६२११७०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२८४५१ देखि ९६२९०५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२७. के. एण्ड. के. कलेज , नयाँबानेश्वर केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२११७०१ देखि ९६२१२०५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२९०५१ देखि ९६२९४०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।२८. सेन्टलरेन्स कलेज, चाबहिल केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२१२०५१ देखि ९६२१२४०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२११९६३ देखि ९६२१२३०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


२९. न्यूटन इ. कलेज, जोरपाटी केन्द्र :


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका जनप्रशासन तर्फका रोल नं ९६२१२४०१ देखि ९६२१२८०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।

ख) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२९४०१ देखि ९६२९७०० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


३०. एक्टिभ एकेडेमी, बसुन्धरा केन्द्र :


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२१२३०१ देखि ९६२१२६५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


३१) जनप्रशासन क्याम्पस ,बल्खु केन्द्र :


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२१०२५१ देखि ९६२१०६५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


३२) नेपाल ल क्याम्पस,प्रदर्शनीमार्ग केन्द्रः


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२१०६५१ देखि ९६२११०५० सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


३३)  पार्थ कलेज ,शंखमुल केन्द्र :


क) काठमाडौं केन्द्र गरेका राजनीतिशास्त्र विषयका रोल नं ९६२११२५१ देखि ९६२११६२४ सम्मका प्राइभेट परीक्षार्थीहरु ।


द्रष्टव्यः


१. तोकिएको केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रबाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वत: रद्द हुनेछ ।

२. मोबाइल फोन, डिजिटल डायरी जस्ता परीक्षामा निषेधित वस्तुहरु परीक्षा भवनभित्र साथमा लिई जान पाइनेछैन । अन्यथा केन्द्राध्यक्षले त्यस्ता सामान जफत गर्न सक्नेछ । 


परीक्षा नियन्त्रक 


                                           


Notices

Important Notice.

. »»

View More »


परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


EXAM CENTRE LIST OF MASTERS LEVEL EXAMINATIONS 2076 (CHANCE,PARTIAL AND PRIVATE TILL 2074)

NOTE: THE EXAM CENTRE OF MPA AND MA POLITICAL SCIENCE PRIVATE FROM 2075 IS SCHEAUDLE AT KATHMANDU VALLEY S.No. Center Name »»

View More »