Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

बी.टेक (खाद्य प्र्रविधि) स्नातक तह प्रथम,दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षको र वी.एस्सी (न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स) प्रथम,दोस्रो र तेस्रो , चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा संचालन हुने स्नातक तह बी. टेक खाद्य प्रविधि प्रथम, दोस्रो, तेस्रो चौथो वर्षको वी.एस्सी न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स प्रथम, दोस्रो ,तेस्रो चौथो वर्षको नियमित (पूरा तथा आंशिक) परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुलाई नियमित दस्तुरमा २०७६ साल साउन गते सम्म विलम्व शुल्क तिरी साउन १० गते सम्म क्याम्पसले परीक्षा आवेदन फारम भराई   सक्नुपर्नेछ तोकिएको मितिले दिन भित्र .नि.का.बल्खु तथा सम्वन्धित क्षे..नि.का.मा वुझाइ सक्नु पर्नेछ शुल्क तथा अन्य नियमका हकमा गत सालको अनुसार नै हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको

 

 

 परीक्षा नियन्त्रक


Notices

व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र विज्ञान तर्फका ४ वर्षे र मानविकी तर्फका ३ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ साल भदौ २० गते देखि सञ्चालन हुने व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र  विज्ञान  तर्फका ४ वर्षे र मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र तर्फका ३ वर्षे स्नातक तह»»

View More »


EXAMINATION SCHEDULE: Four Years B.Sc. Nutrition and Dietetics Year-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालको बी.एस्सी. न्यूट्रेशन एण्ड डाइटेटिक्सतर्पm प्रथम (आंशिक मात्र), दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षको (पूरा»»

View More »


Examination Schedule : 4 Years Bachelor Level- B.F.A. 1st & 2nd Year -2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७६ सालमा सञ्चालन गरिने ४ वर्षे वी.एफ.ए. प्रथम वर्ष र दोस्रो बर्षका पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार»»

View More »