Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट मिति २०७६।२।२६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदमा आवेदन गर्ने योग्य उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा देहायको कार्यक्रमानुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम

आवेदित पद

लिखित परीक्षा मिति

  !

धनसिंह साउद

       प्राविधिक अधिकृत

(Computer Programmer)

 

 

२०७६ श्रावण २५ गते शनिबार 

बिहानको १०:०० बजेदेखि

  @

सुदन प्रजापति

                  "

  #

इच्छा मिश्र

      प्राविधिक अधिकृत

       (System Analyst)

  $

जुनेद आलम

       प्राविधिक अधिकृत

      (Software Engineer)

 

२०७६ श्रावण २५ गते शनिबार

    दिनको २:०० बजेदेखि

  %

सुदन प्रजापति

                  "

  ^

विकास भट्टराई

                  "


  • लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुको प्रवेशपत्र मिति २०७६ श्रावण २३ गतेदेखि वितरण गरिनेछ
  • लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी http://tuexam.edu.np बाट प्राप्तगर्न सकिनेछ  वा यस कार्यालयको सूचना पाटीमा हेर्न सकिनेछ
  • लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क १०० समय ३:०० घण्टाको हुनेछ
  • प्रवेशपत्र बिना उम्मेदवारलाई लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराईने छैन

सदस्य सचिव
पदपूर्ति समिति


Notices

Exam Schedule: 3 Years LLb 2nd Partial Year 2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा  संचालन हुने ३ वर्षे एल.एल.वी.दोस्रो वर्ष आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा»»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ,वल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने एक वर्षे वी.एड ,५ पर्षे वी.ए.एल.एल.वी. प्रथम र दोस्रो वर्षको परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुसूचना          त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ,वल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने एक वर्षे वी.एड»»

View More »


श्री सम्बन्धित सबै क्याम्पसहरु :- ५ बर्षे वीए.एल.एल.वी. प्रथम वर्ष र दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने–भराउने सम्वन्धमा ।

श्री सम्बन्धित सबै क्याम्पसहरु ।विषय : ५ बर्षे वीए.एल.एल.वी. प्रथम वर्ष र दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने-भराउने सम्वन्धमा । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा»»

View More »