Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट मिति २०७६।२।२६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदमा आवेदन गर्ने योग्य उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा देहायको कार्यक्रमानुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम

आवेदित पद

लिखित परीक्षा मिति

  !

धनसिंह साउद

       प्राविधिक अधिकृत

(Computer Programmer)

 

 

२०७६ श्रावण २५ गते शनिबार 

बिहानको १०:०० बजेदेखि

  @

सुदन प्रजापति

                  "

  #

इच्छा मिश्र

      प्राविधिक अधिकृत

       (System Analyst)

  $

जुनेद आलम

       प्राविधिक अधिकृत

      (Software Engineer)

 

२०७६ श्रावण २५ गते शनिबार

    दिनको २:०० बजेदेखि

  %

सुदन प्रजापति

                  "

  ^

विकास भट्टराई

                  "


  • लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुको प्रवेशपत्र मिति २०७६ श्रावण २३ गतेदेखि वितरण गरिनेछ
  • लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी http://tuexam.edu.np बाट प्राप्तगर्न सकिनेछ  वा यस कार्यालयको सूचना पाटीमा हेर्न सकिनेछ
  • लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क १०० समय ३:०० घण्टाको हुनेछ
  • प्रवेशपत्र बिना उम्मेदवारलाई लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराईने छैन

सदस्य सचिव
पदपूर्ति समिति


Notices

EXAMINATION SCHEDULE: Four Years B.Sc. Nutrition and Dietetics Year-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालको बी.एस्सी. न्यूट्रेशन एण्ड डाइटेटिक्सतर्पm प्रथम (आंशिक मात्र), दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षको (पूरा»»

View More »


Examination Schedule : 4 Years Bachelor Level- B.F.A. 1st & 2nd Year -2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७६ सालमा सञ्चालन गरिने ४ वर्षे वी.एफ.ए. प्रथम वर्ष र दोस्रो बर्षका पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार»»

View More »


स्नातकतह प्रथम वर्षको परीक्षा फारमको समयावधि थप सम्बन्धमा

स्नातकतह प्रथमवर्षको परीक्षाफारमको समयावधिथप सम्बन्धमात्रिभुवनविश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,बल्खुद्वारा २०७६ सालभदौ २०गतेदेखि संचालनहुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र विज्ञान तर्फका ३/४ वर्षे स्नातकतहप्रथमवर्षका परीक्षादिने क्याम्पसकातथाप्राइभेट पूरा तथाआंशिक»»

View More »