Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Post your discussion
Sunil Sharma
2019-06-28 06:06:47

The Law Campus today on 28 June, 2019 suggested to be present with symbol no. to obtain the admit card they are distributing from tomorrow morning. And had asked to visit the site to obtain my SN. I see no options to get the symbol no for 2075 LLB I Year. The exam commence from Ashar 18, 2076. Could any one suggest?


Sunil Sharma
2019-06-28 06:06:27

The Law Campus today on 28 June, 2019 suggested to be present with symbol no. for Exam Admit Card, and had asked to visit the site to obtain my SN. I see no options to get the symbol no for 2075 LLB I Year. The exam commence from Ashar 18, 2076. Could any one suggest?


Dinesh Humagai
2019-06-01 05:07:30

Hello, I am student of BBS of 2009 Batch. I have left my exam for many years. I want to give the exam. can i have rights to give the exam?


Login
Current Notices

स्नातक तह प्रथम वर्षका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारमको समयावधी थप सम्बन्धमा

देशको विभिन्न क्षेत्रमा भएको वर्षाको कारण वाढी पहिरो गएको हुँदा परीक्षार्थीहरुलाई फारम भर्न असहज भएकोले त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्र्तगत स्नातक तह प्रथम»»

View More »

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट मिति २०७६।२।२६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदमा आवेदन गर्ने योग्य उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा देहायको कार्यक्रमानुसार परीक्षा नियन्त्रण»»

View More »

सम्बन्धित सबै क्याम्पसहरु ५ बर्षे वीए.एल.एल.वी. तेस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने–भराउने सम्वन्धमा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वाषर््िाक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा संचालन हुने ५ बर्षे वीए.एल.एल.वी तेस्रो वर्ष २०७६ का आंशिक परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुलाई»»

View More »